Tjenester

NYHETER

HVEM VI ER

Norges største og mest mangfoldige muslimske paraplyorganisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraplyorganisasjon med 57 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer. Les mer om IRN her.

Kunnskapsportal

Kunnskap er det å vite med sikkerhet og livet er en læringsprosess. Vi leser, oppfatter og innhenter ny kunnskap og erfaring daglig. Dette skjer intensjonelt, men også i menneskets underbevissthet.

Som Norges største paraply- og interesseorganisasjon for muslimer anser vi det som vår oppgave å opplyse storsamfunnet om islam og muslimer. Vi ønsker å korrigere misoppfatninger og gjøre kunnskap lett tilgjengelig på norsk.

Snart lanserer IRN kunnskapsportal om islam.

Infografikk – Religiøse minoriteter under muslimsk styre

Infografikk om traumehåndtering

Infografikk – er islam en terror-religion?

Infografikk – er islam en terror-religion?

Infografikk om hvordan islam ble spredt

Islams tilnærming til mental helse

Meny