Tjenester

NYHETER

HVEM VI ER

Norges største og mest mangfoldige muslimske paraplyorganisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraplyorganisasjon med 75 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer. Les mer om IRN her.

Kunnskapsportal

Kunnskap er det å vite med sikkerhet og livet er en læringsprosess. Vi leser, oppfatter og innhenter ny kunnskap og erfaring daglig. Dette skjer intensjonelt, men også i menneskets underbevissthet.

Som Norges største paraply- og interesseorganisasjon for muslimer anser vi det som vår oppgave å opplyse storsamfunnet om islam og muslimer. Vi ønsker å korrigere misoppfatninger og gjøre kunnskap lett tilgjengelig på norsk.

Snart lanserer IRN kunnskapsportal om islam.

Å skylde på ofrene for egen lidelse

Dehumanisering muliggjør utslettelse av Palestina

Infografikk om å lyve/taqiyya

Infografikk – Den vakre historien om Jesus – Marias sønn (fred være med dem)

Infografikk om Karakter med Islamske Pillarer

Okkupasjonsmakten må ansvarliggjøres

Meny