Tjenester

NYHETER

HVEM VI ER

Norges største og meste mangfoldige muslimsk paraplyorganisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraplyorganisasjon med 57 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer. Les mer om IRN her.

Kunnskapsportal

Kunnskap er det å vite med sikkerhet og livet er en læringsprosess. Vi leser, oppfatter og innhenter ny kunnskap og erfaring daglig. Dette skjer intensjonelt men også i menneskets underbevissthet.

Som Norges største interesse-. og paraplyorganisasjon anser vi det som vår oppgave å belyse storsamfunnet om islam og muslimer. Avdekke misoppfattelser, gjøre informasjon og kunnskap om islam og muslimer lett tilgjengelig på norsk.

Snart lanserer IRN kunnskapsportal om islam.

Introduksjon til zakat

Paludan brenner ikke bare Koranen (her i Stockholm-forstaden Rinkeby), men leder også et politisk parti som vil jage alle muslimer ut av Danmark. FOTO: HENRIK MONTGOMERY, TT/NTB

Hvordan møter vi hatet?

Introduksjon til islamsk økonomi

IRN Infografikk om sharia

Islam og bærekraft

Islamsk vitenskap

Menu