Bli involvert

IRN er en paraply- og interesse organisasjon for norske muslimer. Desto flere vi er, desto sterkere står vi. Derfor ønsker vi at flere innvloverer seg i det viktige arbeidet vi gjør, vi ønsker individer, organisasjoner og moskeer.

Vi ser fram til at flere involverer seg i arbeidet til IRN. Det er mange måter å bli involvert på, både for individer og organisasjoner.

Meny