Bli medlem

Islamske trossamfunn og andre ideelle islamske organisasjoner kan bli medlemmer i IRN om de oppfyller følgende vilkår:

 1. Støtter IRNs formål og er enig i at en muslim er en som offentlig bekjenner den islamske trosbekjennelsen, shahada, som innebærer å tro på én Gud og på Muhammed (fred og barmhjertighet være med ham) som den aller siste profet, dvs. profetenes segl. En muslim skal godta hele Koranen som Guds åpenbaring og profeten Muhammeds (fred og barmhjertighet
  være med ham) sunnah.
 2. Er stiftet i samsvar med gjeldende norske lover og driver sine aktiviteter på ett bestemt sted.
 3. Arrangerer fredagsbønn og tilrettelegger for fem daglige bønner. Dette kravet gjelder ikke
  ideelle islamske organisasjoner, og rådet kan i særtilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.
 4. For opptak av medlemmer skal søknaden inneholde følgende:
  – Gjeldende vedtekter.
  – Gyldig organisasjonsnummer
  – Styrevedtak der det fremgår at organisasjonen har vedtatt å søke medlemskap i IRN.

Alle søknader om medlemskap blir behandlet av styret. Styret fremlegger sin innstilling på råds eller årsmøte med underlag, som tar beslutning om medlemskap.

Meny