Donere til IRN

Donere Til IRN Projectors

IRNs styret er demokratisk valgt og ansvarlig overfor medlemsorganisasjoner

Rådet er det øverste organ i IRN og har ansvar for å verve medlemmer til styret. Styret er ledelsesorganet i IRN, som forvalter IRN i henhold til IRNs formål. Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen og skal bestå av styreleder, nestleder, informasjonsavsvarlig, imamkomiteleder, økonomiansvarlig, halalkomiteeleder, ungdomskoordinator og inntil 2 andre styremedlemmer som besluttes av rådet.

Nedenfor finner du profiler av vår styremedlemmer. Hvis du ønsker å kontakte noen av de nåværende styremedlemmer, vennligst ta kontakt her.

    Meny