27. Ramadan – Laylat-ul-Qadr (Skjebnesnatten)

27. Ramadan, Laylat ul-Qadr / Shab-e-Qadr – Skjebnesnatten
Selve ibadat-natten er natten mellom 27. og 28. april 2021.

Date

Apr 28 2022
Expired!
You must be logged in to post a comment.
Menu