Kjønn- og samlivsspørsmål

Islam og homoseksualitet

Artikkelen presenterer det islamske perspektivet på homoseksualitet, og seksualreglene som gjennomgås gjelder derfor muslimer. Gud påtvinger ikke mennesker islam: "Det…
Meny