Om Oss

Norges største nasjonale muslimske paraply- og interesseorganisasjon

HVEM VI ER

Norges største og meste mangfoldige muslimsk paraply- og interesseorganisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraply- og interesseorganisasjon med over 72 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer.

Vårt formål er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

Moskésikkerhet

Covid-19

Kunnskapsportal

Felles hijrikalender

Felles bønnetid

Felles bønnetid

HVA VI GJØR

Vi organiserer og gjennomfører lokale og nasjonale prosjekter og initiativer

Vi jobber for å være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. Siden etableringen i 1993 har vi ledet samfunnsprosjekter og initiativer rundt om i landet.

TEAMET VÅRT

Vi er en grasrotbevegelse med en inkluderende og demokratisk styreform

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at våre frivillige gjenspeiler mangfoldet blant norske muslimer når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, trosretninger og tradisjoner. IRNs frivillige og styremedlemmer kommer fra alle lag i det norske samfunnet, og inkluderer advokater, akademikere, forretningsfolk, gründere, ingeniører, leger, lærere og politimenn.

Styremedlemmer velges hvert andre år av det nasjonale rådet. Det nasjonale rådet består av representanter fra samtlige medlemsorganisasjoner, og styrets arbeid overvåkes av rådet. Vi har ingen ansatte per dags dato, men mer enn 30 frivillige styre- og komitémedlemmer med ulike bakgrunner fra hele Norge.

Meny