Hvem vi er

Norges største nasjonale muslimske paraply- og interesseorganisasjon

HVEM VI ER

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraply- og interesseorganisasjon med 77 medlemmer, inkludert moskeer, muslimske studentforeninger, veldedige foreninger og andre interesseorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er spredd over hele landet, og disse har igjen over 65.000 muslimer som medlemmer.

Vårt formål er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser. Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

Meny