Teamet vårt

Vi er en grasrotbevegelse med en inkluderende og demokratisk styreform

Vi er en grasrotbevegelse med en inkluderende og demokratisk styreform

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at våre frivillige gjenspeiler mangfoldet blant norske muslimer når det gjelder alder, kjønn, etnisk bakgrunn, trosretninger og tradisjoner. IRNs frivillige og styremedlemmer kommer fra alle lag i det norske samfunnet, og inkluderer advokater, akademikere, forretningsfolk, gründere, ingeniører, leger, lærere og politimenn.

Styremedlemmer velges hvert andre år av det nasjonale rådet. Det nasjonale rådet består av representanter fra samtlige medlemsorganisasjoner, og styrets arbeid overvåkes av rådet. Vi har ingen ansatte per dags dato, men mer enn 30 frivillige styre- og komitémedlemmer med ulike bakgrunner fra hele Norge.

Nåværende styremedlemmer

IRNs styret er demokratisk valgt og ansvarlig overfor medlemsorganisasjoner

Rådet er det øverste organ i IRN og har ansvar for å verve medlemmer til styret. Styret er ledelsesorganet i IRN, som forvalter IRN i henhold til IRNs formål. Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen og skal bestå av styreleder, nestleder, informasjonsavsvarlig, imamkomiteleder, økonomiansvarlig, halalkomiteeleder, ungdomskoordinator og inntil 2 andre styremedlemmer som besluttes av rådet.

På høyresiden finner du profiler av vår styremedlemmer. Hvis du ønsker å kontakte noen av de nåværende styremedlemmer, vennligst ta kontakt her.

Masoom Zubair

Styreleder

Mustafa Mahmood

Nestleder

Abobaker Shaukat Bhatti

Økonomiansvarlig

Hassan Ali

Imamkomiteleder

Badreddine Maizi

Styremedlem

Osman Choudry

Styremedlem

Zeliha Acar

Ungdomskoordinator

Adnan Mohammad

Halalkomiteleder

Nor Aylin Obeid

Styremedlem
Meny