Covid-19

» Sannelig, etter hver motgang er det lettelse » (94:5)

Vi delte myndighetenes bekymring om høy smitte blant innvandrerbefolkningen og mente at det var nødvendig å med igangsette informasjonskampanjer om å formidle myndighetenes informasjon og utarbeide veiledninger på flere språk om koronaviruset rettet mot innvandrerbefolkningen.

Hensikten med prosjektet

Prosjektets mål var å kommunisere myndighetens informasjon om viruset til innvandrerbefolkningen. Vi sørget for at informasjon og veiledninger ble formidlet og spredt via våre digitale, tradisjonelle og andre kanaler med hensikt til å nå flest mulig.

Vi har gjennom pandemien samarbeidet tett med myndighetene, og igangsatt flere informasjonskampanjer rettet mot innvandrere om viktigheten av å ta koronavaksinen og etterlevelse av smitteverntiltak. Vi har nå planer om å igangsette andre prosjekter for målrettet formidling av vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg.

COVID-19 Materiell

VAKSNIERING MOT COVID-19

Anbefales å vaksinere seg mot Covid-19

Basert på resultatene av forskning om bruk av vaksiner for Covid 19, og rådgivning med spesialister som har bekreftet og gitt fatwa at disse vaksinene anses som trygge og ikke inneholder forbudte stoffer, fiqh komiteen for Islamsk Råd Norge bekrefter at bruk av vaksiner godkjent av norske myndigheter er anbefalt.

Komiteen oppfordrer alle muslimer i Norge til å følge anbefalingene fra helsemyndighetene.

Covid-19 vaksine bryter ikke fasten

Det er mulig å ta vaksinen mens en er fastende. Vaksinasjonen bryter ikke fasten fordi den injiseres intramuskulært og ikke regnes som mat eller drikke.

Og hvis den faste personen i Ramadan opplever bivirkninger, som et resultat av vaksinen, for eksempel høy temperatur eller andre symptomer, og han tar medisin og bryter fasten, er det ingen skyld på ham, og han gjør opp den dagen og som Allah den allmektige sier i Koranen: “Den av dere som er syk eller på reise, (skal faste) et (like stort) antall andre dager.” (2/184 Al-quran)

Meny