Felles hijrikalender

Ferie Ramandan, Eid al-fitr og Eid al-adha samme dag og i fellesskap

Etter flere tilfeller av uenigheter i feiring av religiøse høytider har det vært behov for å komme sammen og finne en felles løsning og metodikk som ivaretar både teologiske prinsipper fra Koran og Sunna, og praktiske beslutninger.

IRN sitt mål og strev med dette prosjektet var å finne en løsning om hvordan muslimer i Norge skal kunne feire Ramadan, Eid al-fitr og Eid al-adha samme dag selv med forskjellige oppfatninger, forståelse og ståsted. Allah sier i koranen:

«Hold fast alle sammen ved båndet til Allah, og splitt dere ikke opp» (Koranen 3:103) 

Resultat av prosjektet

Etter et grundig arbeid av IRN og Muslimsk Dialognettverk, i en bredt sammensatt komite «En felles Eid i Norge», har muslimske trossamfunn i Norge på tvers av ulike lovskoler inngått avtale om en felles hijrikalender i Norge. Det vil si at norske muslimer i fremtiden vil starte Ramadan samtidig og feire Eid al-fitr og Eid al-adha i fellesskap, i henhold til annonsering fra komité «En felles Eid i Norge».

Arbeidet med en felles Eid i Norge startet allerede i 2019 og har pågått nærmere 1års tid. Over 80 ulike moskeer har signert på avtalen og vi mener det er en milepæl for norske muslimer at man har inngått en slik avtale i Norge. Vi gjør du’a for at denne enigheten bidrar til mer samhold og kjærlighet blant norske muslimer.

Felles hijrikalender avtale i Norge

Hvis din moske ønsker å slutte seg til avtalen, vennligst ta kontakt her.

Meny