Kunnskapsportal

Artikler om islam og muslimers syn på ulike spørsmål

Muslimer er det fremste målet for hatkriminalitet og kulturrasisme i Norge i dag. Det fremkommer både av politiets hatkriminalitetsrapporter og en stor undersøkelse utført av HL-senteret. Flere terrorangrep i vårt land er utført av terrorister med antimuslimsk og rasistisk motiv.  Samtidig viser forskning at minoritetspersoner med muslimske navn er de mest diskriminerte i norsk arbeidsliv. Forskning viser også at et stort antall unge har opplevd trosbasert hets i hverdagslivet – særlig de som er synlige muslimer. Muslimske minoritetspersoner rammes ofte av en dobbel form for fremmedfiendtlighet: Islamofobi og innvandrermotstand.

Amerikansk forskning viser at muslimer som planlegger og utfører vold får hele syv ganger mer medieoppmerksomhet enn andre. Kommentarfelt og lukkede rom på sosiale medier flommer over av så mange kunnskapsløse og devaluerende ytringer om oss og vår tro, at det er en for stor psykisk påkjenning for den enkelte å gå inn i disse og utfordre påstandene som fremsettes. Det er veldokumentert at islamofobi skader muslimers psykiske helse og identitetsutvikling.

Som paraplyorganisasjon for et betydelig antall norske moskeer, og dermed representanter for en stor andel av norske muslimer, har vi et ansvar for å artikulere et forsvar for religionsfriheten og menneskeverdet til våre medlemmer. Mange norske muslimer forventer at vi påtar oss dette ansvaret. Dette er bakgrunnen for at vi utvikler en «Kunnskapsportal» om islam.

IRN mener kunnskapsmangel er den viktigste enkeltårsaken til antipatier mot islam og muslimer i Norge, og at kunnskap er det beste botemidlet mot fordommer. Kjennskap til islam og islamske tradisjoner er en nødvendig del av vår samtidskunnskap, men grundige, faktabaserte,  nyanserte og etterrettelige analyser er ikke lett tilgjengelige på norsk språk. Samtidig lever vi i en verden hvor uavhengig forskning og media er under angrep fra autoritære nasjonalistiske krefter, og desinformasjon og karikerte beskrivelser av muslimers tro får rask spredning på nett. Dette aktualiserer og forsterker behovet for en kunnskapsdatabase hvor muslimer selv, gjennom et innenifraperspekiv, får definert og formidlet hva de tror på.

Kunnskapsdatabasen vil ta utgangspunkt i utbredte fordommer mot islam og muslimer, og gjennom en serie artikler utfordre disse. Blant feiloppfatningene som vil imøtegås er at islam er en ødeleggende og regressiv kraft som gjør muslimer til et statisk og despotisk kollektiv preget av manglende rasjonalitet. For å kontre skremselspropaganda om «islamisering» og «snikislamisering»,  vil også flere av artiklene belyse hvordan islamske verdier faktisk kan yte et positivt bidrag til samfunnsutviklingen i vestlige land.  

 Vi håper at kunnskapsdatabasen ikke bare bidrar til å heve kunnskapsnivået om islam i Norge, men også overbeviser om at islam, universelle menneskerettigheter og norskhet er forenlige størrelser.  Fredelig og respektfull sameksistens på tvers av tro er ikke bare mulig, det skjer allerede svært mange steder i verden – inkludert i Norge. 

KUNNSKAPSPORTAL

Meny