IRN Halal

Gjennom en “halalsertifiseringsordning” jobber IRN for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomitéen i IRN. Det normative dokumentet angir krav til bruk av ordet “halal” slik at de som ønsker å omsette halalmat i Norge gjør dette både i henhold til islamske matregler og i samsvar med norsk lov. De som oppfyller kravene som er satt i det normative dokumentet får en halalsertifisering fra IRN

Gå til IRN Halal hjemmesiden

Meny