Islamsk teologi

Grunnleggende om islamsk tro

Hva betyr islam?  Selve ordet betyr ”underkastelse” eller ”overgivelse”. En muslim defineres derfor som en person som underkaster seg Guds…
Meny